tennguoidepnhat.net
Bài nói tại Đại hội thi đua “Nǎng suất cao, chất lượng tốt, tiết kiệm nhiều” toàn miền Bắc (12-2-1965)
Bác và đồng chí Phạm Vǎn Đồng thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái hỏi thǎm các đồng chí. Trong phong trào thi đua yêu nước, đồng bào các dân tộc, bà con công, nông, Hoa, các đồng chí chuy…