tennguoidepnhat.net
Thư khen đồng bào, bộ đội và cán bộ Nghệ An bắn rơi 100 máy bay Mỹ (12-8-1965)
Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Nghệ An, Bác rất vui lòng quân và dân tỉnh ta đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi đồng bào, bộ đội và cán …