tennguoidepnhat.net
Thư gửi thanh niên (2-9-1965)
Các cháu thanh niên thân mến, Ngày 2 tháng 9 nǎm nay, chúng ta chúc mừng lần thứ 20 Cách mạng Tháng Tám thành công và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 20 tuổi. Nhiều cháu thanh niên gái và trai nǎm n…