tennguoidepnhat.net
Thư gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc (23-6-1965)
Thân ái gửi bộ đội, đồng bào và cán bộ Tây Bắc, Bác rất vui lòng trong những ngày 14, 20 và 22-6-1965 quân và dân Mộc Châu và Sơn La đã bắn rơi chín máy bay Mỹ, bắt sống một số phi công Mỹ. Thay mặ…