tennguoidepnhat.net
Ta nhất định thắng, địch nhất định thua (23-8-1965)
Trong mỗi cuộc chiến tranh, mỗi bên đối địch đều có hai lực lượng: chính trị và quân sự. Trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, cứu nước, vì ta có chính nghĩa, cho nên nhân dân khắp thế giới – kể c…