tennguoidepnhat.net
Điện cảm ơn (27-6-1965)
Kính gửi Thái tử Nôrôđôm Xihanúc, Quốc trưởng Vương quốc Campuchia, Phnôm Pênh Nhân dân Việt Nam và cá nhân tôi vô cùng cảm động về việc Ngài và nhân dân Khơme đã gửi tặng thuốc với một tấm lòng hà…