tennguoidepnhat.net
Mỹ hoạt động hoà bình giả để mở rộng chiến tranh thật (8-1-1966)
Dạo này đế quốc Mỹ rất nhộn nhịp với cái món hoạt động “hoà bình”. Chúng hòng dùng nó như một cái màn khói để che giấu âm mưu của chúng mở rộng chiến tranh. Nhưng sự thật đã lật tẩy mưu…