tennguoidepnhat.net
Thư khen hợp tác xã Nam Tiến – Phú Thọ (2-3-1966)
Thân ái gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã Nam Tiến, xã Cao Mại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ1) Trong mấy nǎm qua, Nam Tiến đã cố gắng xây dựng tốt hợp tác xã, áp dụng kinh nghiệm sản xuất tiên tiến …