tennguoidepnhat.net
Thư chào mừng Đại hội lần thứ XV của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ (1-6-1966)
Kính gửi Đại hội lần thứ XV của Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ, Thưa các đồng chí thân mến, Thay mặt Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến toàn thể đảng viên Đảng Nhân…