tennguoidepnhat.net
Thư khen quân và dân Hà Nội bắn rơi chiếc máy bay Mỹ thứ 1.600 trên miền Bắc (15-12-1966)
Thân ái gửi đồng bào, bộ đội và cán bộ Hà Nội, Mấy ngày vừa qua, giặc Mỹ dã man đã liên tiếp ném bom Thủ đô yêu quý của chúng ta. Quân và dân Hà Nội cùng các nơi khác đã bắn rơi nhiều máy bay địch,…