tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Một cuộc đời: Phần 10
Nguyên tác: Ho Chi Minh: A Life Người dịch: Nguyễn Thành Nam —————————————————— Những ngà…