tennguoidepnhat.net
Thư khen quân và dân Thanh Hoá (6-3-1967)
Thân ái gửi đồng bào, bộđội và cán bộ tỉnh Thanh Hoá, Ngày 1-3-1967, quân và dân Thanh Hoá đã đánh giỏi, bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.700 và thứ 1.701 của giặc Mỹ. Trước đó, ngày 26-2, Thanh Hoá đã …