tennguoidepnhat.net
Một triệu tín đồ, một vạn phụ nữ, nǎm nghìn trí thức và một bé gái Hoa Kỳ (19-2-1967)
Bước sang nǎm nay, phong trào ủng hộ ta và lên án Mỹ sôi nổi khắp thế giới và ở cả Hoa Kỳ, nhất là từ hôm Mỹ lại tiếp tục ném bom sau ngày Tết ta. Chỉ kể trung tuần tháng 2, ở Mỹ đã có những cuộc v…