tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – Một cuộc đời: Phần 1
Nguyên tác: Ho Chi Minh: A Life Người dịch: Nguyễn Thành Nam —————————————————— Mất nước …