tennguoidepnhat.net
“Tuyệt đối không nên báo cáo mơ hồ, giả dối”
– Ngày 10/7/1954, trên tờ “Nhân Dân” của Đảng, với bút danh “C.B” quen biết với công chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập tới một phương thức làm việc quan trọng để bảo đảm công tác lãnh đạo. …