tennguoidepnhat.net
Thư gửi nhân dân Thụy Điển (3-1967)
Các đồng chí và các bạn Thụy Điển thân mến, Nhân dịp tiến sĩ Giôhanácxen Hôgiơ và tiến sĩ Giôn Tắcman sang thǎm Việt Nam, tôi đã nhờ các ông chuyển lời chào mừng anh em của tôi tới nhân dân Thụy Đi…