tennguoidepnhat.net
Cái “chìa khoá vạn nǎng” (25-3-1967)
– Hợp tác xã Đ.P. (Quảng Bình) cần phải làm độ 700 cái hầm trú ẩn cho gia đình xã viên, cho trụ sở xã, cho trường học, v.v.. Mỗi hầm phải tốn 10 công đào và nửa mét khối gỗ lót, cộng tất cả l…