tennguoidepnhat.net
Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và kỷ niệm với Bác Hồ
(Dân trí) – Đây là những câu chuyện, suy nghĩ cảm động của GS Thượng tướng Hoàng Minh Thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những kỷ niệm đó dù nhỏ, nhưng đã đi theo vị tướng tài ba này, trải bao thá…