tennguoidepnhat.net
Nếp sống thanh bạch, giản dị và khiêm tốn
(Dân trí) – Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới. Người đi vào lòng dân với bao nét tinh hoa đẹp đẽ của dân tộc Việt Nam, được hoà quyện và nâng cao thêm bởi tinh ho…