tennguoidepnhat.net
Thư khen quân và dân Hà Bắc (20-10-1967)
Thân ái gửi đồng bào, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cán bộ Hà Bắc, Bác rất vui lòng được tin Hà Bắc đã bắn rơi 100 máy bay Mỹ. Thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ, Bác gửi lời khen ngợi đồng…