tennguoidepnhat.net
Thư khen dân quân gái xã T. huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá (22-10-1967)
Thân ái gửi các cháu dân quân gái xã T (1), huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, Bác rất vui lòng khen ngợi các cháu đã cố gắng học tập, thi đua với các bạn dân quân gái xã H. (Hậu Lộc) và đã bắn rơi mộ…