tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Mali (22-9-1967)
Kính gửi Ngài Môđibô Câyta, Tổng thống nước Cộng hoà Mali, Bamacô Thưa Tổng thống thân mến, Nhân dịp kỷ niệm lần thứ bảy ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Mali, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chín…