tennguoidepnhat.net
Điện mừng nhân dịp kỷ niệm cuộc Đại cách mạng Pháp (1789) (14-7-1967)
Kính gửi: Tướng Đờ Gôn, Tổng thống nước Cộng hoà Pháp, Pari Nhân dịp kỷ niệm cuộc Đại cách mạng Pháp nǎm 1789, tôi trân trọng gửi đến Ngài và nhân dân Pháp lời chúc mừng nhiệt liệt. Tôi chân thành …