tennguoidepnhat.net
Thư khen quân và dân Nghệ An (5-11-1967)
Thân ái gửi chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào và cán bộ Nghệ An, Bác rất vui lòng khen ngợi quân và dân Nghệ An đã bắn rơi 300 máy bay Mỹ, góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước…