tennguoidepnhat.net
Thư khen dân quân gái xã H.,Thanh Hoá (13-11-1967)
Thân ái gửi các cháu dân quân gái xã H.1) ,huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Ngày 11 tháng 11 nǎm 1967, các cháu đã chiến đấu dũng cảm, bắn rơi một máy bay phản lực Mỹ. Cùng với thành tích to lớn ch…