tennguoidepnhat.net
Điện gửi các bạn người Mỹ nhân dịp nǎm mới 1968 (31-12-1967)
Nhân dịp đầu nǎm 1968, tôi gửi các bạn lời chúc mừng nǎm mới. Các bạn đều biết, không hề có người Việt Nam nào đến khuấy rối ở nước Mỹ. Vậy mà có nửa triệu quân Mỹ đến miền Nam Việt Nam, cùng với h…