tennguoidepnhat.net
Chuyện của một ngày lịch sử
Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước đã diễn ra như thế nào? Nhà văn Sơn Tùng kể chi tiết trong tiểu thuyết “Búp sen xanh”. Ngày 2 tháng 6 năm 1911. Anh Ba mặc quần áo trắng, toát lên m…