tennguoidepnhat.net
Thơ tặng 11 cô gái sông Hương (2-1968)
Dõng dạc tay cầm khẩu súng trường, Khôn ngoan dàn trận khắp trong phường. Bác khen các cháu dân quân gái, Đánh giặc Hoa Kỳ phải nát xương. ———————– S…