tennguoidepnhat.net
Điện mừng Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc (1-4-1968)
Kính gửi đồng chí Lútvích Xvôbôđa, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, Praha Nhân dịp đồng chí được cử giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, thay mặt nhân dân V…