tennguoidepnhat.net
Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khoá III (20-5-1968)
Đồng chí Thủ tướng vừa ca tụng Hồ Chủ tịch một cách hơi quá. Nhân đây tôi có một bài thơ mới nghĩ ra, nhờ các đại biểu ai làm thơ hay và hay làm thơ thì sửa lại cho hay. Lần trước tôi có nói là nhữ…