tennguoidepnhat.net
Điện mừng sinh nhật đồng chí Vante Unbrích (29-6-1968)
Kính gửi: đồng chí Vante Unbrích, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Xã hội thống nhất Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hoà Dân chủ Đức, Béclin Đồng chí thân mến, Nhân dịp kỷ ni…