tennguoidepnhat.net
Bài nói chuyện với nhân dân Trung Quốc qua Đài phát thanh Bắc Kinh (7-7-1955)
Trước hết tôi xin thay mặt nhân dân Việt Nam gửi bà con lời chào thân ái. Tôi cùng Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà rất sung sướng được dịp sang thǎm Trung Quốc để thắt chặt t…