tennguoidepnhat.net
Nhớ mãi bài thơ chúc Tết của Bác Hồ năm Nhâm Thìn 1952
QĐND – Cách đây đúng 60 năm, ngày Mồng Một Tết năm Nhâm Thìn (1952), chúng tôi làm việc tại Đài Tiếng nói Miền Nam, Liên khu V. Qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi thu được bài…