tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Cônggô (12-8-1968)
Kính gửi: Ngài Anphôngxa Mátxamba Đebat, Tổng thống nước Cộng hoà Cônggô, Bradavin Nhân dịp lễ mừng lần thứ 5 ngày cách mạng Cônggô (Bradavin) thành công, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước…