tennguoidepnhat.net
Điện gửi đồng bào Xã Đoài (10-8-1968)
Thân ái gửi đồng bào xã Đoài, tỉnh Nghệ An, (Nhờ đồng chí Chủ tịch Uỷ ban hành chính tỉnh chuyển). Tôi rất động lòng khi được tin ngày 21 tháng 7 vừa qua, máy bay giặc Mỹ lại ném bom, bắn phá xã Đo…