tennguoidepnhat.net
Điện thǎm hỏi đồng bào miền Nam bị bão lụt (16-9-1968)
Thưa Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Tôi vừa được tin về những trận bão và lụt đã gây nhiều thiệt hại cho đồng bào ta ở miền…