tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Mali (20-9-1968)
Kính gửi:Tổng thống Môđibô Câyta, nước Cộng hoà Mali, Bamlacô Nhân dịp kỷ niệm lần thứ tám ngày tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Mali, thay mặt nhân dân Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộ…