tennguoidepnhat.net
Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hoà Ghinê (30-9-1968)
Kính gửi: Tổng thống átmét Xêcu Turê, nước Cộng hoà Ghinê, Cônacri Nhân dịp kỷ niệm lần thứ mười ngày tuyên bố độc lập của nước Cộng hoà Ghinê, tôi xin gửi đến Ngài, Chính phủ và nhân dân Ghinê anh…