tennguoidepnhat.net
Điện gửi Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ (18-2-1969)
Thưa Chủ tịch thân mến, Nhân dịp Tết Kỷ Dậu, tôi xin gửi lời chúc mừng thắm thiết nhất tới Chủ tịch, các vị trong Uỷ ban Trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, toàn thể đồng bào …