tennguoidepnhat.net
Lời cảm ơn chung nhân dịp sinh nhật 19 tháng 5 (28-5-1969)
Nhân ngày 19 tháng 5 nǎm nay, tôi đã nhận được thư và điện chúc mừng của: – Quốc hội, Chính phủ, Trung ương Đảng, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, các chính đảng, các đoàn thể nhân dân. – Mặt …