tennguoidepnhat.net
Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách “người tốt, việc tốt”1 (6-1968)
Hôm nay Bác mời các chú đến để bàn cách thực hiện điều mà Bác đã đề nghị với Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bác muốn bàn luận dân chủ, các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm…