tennguoidepnhat.net
Đoàn M95 phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ” năm 2012
Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Đoàn M95, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ phát động: “Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ” từ ngày 1…