tennguoidepnhat.net
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kiểm tra tháng đầu huấn luyện chiến sỹ mới đợt 1 năm 2012
Thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2012, ngày 15 tháng 3 năm 2012, Đại tá Nguyễn Trọng Khánh, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì tổ chức kiểm …