tennguoidepnhat.net
Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo
Những nǎm gần đây tín ngưỡng tôn giáo đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, châu lục, trong đó có Việt Nam. Rõ ràng tôn giáo không mất đi như nhiều người dự đoán, mà ngược lại có ch…