tennguoidepnhat.net
Hồ Chí Minh – đại sứ của Việt Nam trên toàn cầu
Kỷ niệm 121 năm ngày sinh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911/5-6-2011) QĐND – Năm 1990, vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi UNESCO – Tổ ch…