tennguoidepnhat.net
Nhớ lời Bác Hồ dạy: “Nói thì phải làm”
Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều việc nói thì dễ nhưng làm thì khó. Vì vậy nếu nói được, phải làm được. Sinh thời, Bác Hồ đã từng dạy “nói thì phải làm”. Ban Biên tập xin giới thiệu bài viết của…