tennguoidepnhat.net
Học và làm theo Bác, phải chống bằng được bệnh hình thức
Sau 5 năm, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được cấp ủy cơ sở triển khai rộng khắp và thực hiện khá nghiêm túc, góp phần làm chuyển biến nhiều mặt công tác của các tổ chức,…