tennguoidepnhat.net
Trọng dân và phát huy quyền làm chủ của dân
Trong đời sống chính trị, văn hóa, xã hội hiện nay, thật hiếm có con người nào được tôn vinh như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác được toàn dân yêu mến bởi Người luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm ch…