tennguoidepnhat.net
Tinh thần Nguyễn Tất Thành – bài học về lý tưởng cho tuổi trẻ
Ngày 5-6 một thế kỷ trước, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra nước ngoài tìm con đường cứu nước, giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ thực dân phong kiến…