tennguoidepnhat.net
Quan điểm chung của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức (Kỳ I)
1. . Nhân nghĩa trí dũng a) Nhân là thật thà thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí và đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà sẵn l…